10 úprimných ilustrácii zobrazujúcich modernú skazenú spoločnosť

Brecht Vandenbroucke je belgický umelec, ktorý sa rozhodol ilustrovať tú temnejšíu stránku našej spoločnosti. Využíva rôzne zobrazenia ale poväčšine sleduje jednu hlavnú tému. Pozerá sa na svet cez satirické okuliare a kritizuje ho svojimi ilustráciami. Poukazuje hlavne na závislosť ľudí na sociálnych sieťach, technológiách a tiež slepé nasledovanie davu. Pozrite sa na jeho práce a zistite, či sa stotožňujete s jeho názormi.

zdroje: Instagram | Brecht Vandenbroucke (h/t: designtaxi)

     

Add Comment