7 vlastností dospelých indigo ľudí: možno ste jedným z nich

Indigo nie je nedávny jav. Je “pozorovaný” po desaťročia. Preto je medzi nami mnoho už dospelých jedincov indigo. Uvádzame sedem vlastností, ktoré môžu pomôcť spoznať, či ste takzvaným indigo alebo nie.
1. «Prečo?» Je vaša obľúbená otázka

Dospelí jedinci indigo majú veľkú potrebu vedieť, prečo sú veci práve tak a nie inak. Neustále kladú otázky a pokúšajú sa pochopiť zmysel toho, čo sa deje.

Podrobujú pochybnostiam nerovnosť, utrpenie, nenávisť a vojnu. Nedokážu pochopiť, čo živí neľudskosť.

2. nepozdávajú sa vám autority a režimy

Ľudia indigo neveria, že v niečej múdrosti je pravda. Začína to už v škole, kde kladú odpor všeobecne prijatým spôsobom výučby a poznávanie sveta.

V očiach iných ľudí sú indigo tí, ktorí milujú spory a vyvolávajú nepokoj. Nie je to však zo zlého úmyslu, ale z odporu k mlčania a túžby pochopiť.

Ľudia indigo sami v sebe posilňujú nechuť a odpor k tradičným politickým a sociálnym systémom. Namiesto nich sa zameriavajú na vytváranie niečoho nového. Aktívne sa podieľajú na eko-projektoch a pracujú pre blaho spoločnosti (napríklad ako lekári).

zdroj:Pixabey

3. neznesie pohľad na utrpenie iných

Indigo ľudia sú citlivé a hlboké povahy. Často odmietajú správy a informácie, nie však z ľahostajnosti. Sledovanie následkov hladu, vojen a živelných katastrof na ne pôsobí traumaticky. Ich stav zlepšuje správa o zabránení nešťastia alebo odstránenie jeho následkov.
Úroveň empatie u indigo ľudí je tak vysoká, že tragické scény u nich vyvolávajú skutočnú bolesť.

4. Milujete zvieratá

Ľudia indigo cítia blízkosť k zvieratám. Prispievajú na zvieracie charitu a sú pripravení pomáhať zvieratám vlastnými rukami.

Ľudia indigo obdivujú prírodu, pestujú rastliny. Sú presvedčení, že ľudia a zvieratá sú si rovní a závisia jeden na druhom.

5. Viete, čo je to zúfalstvo

Mnohí dospelí indigo pociťujú depresiu, bezmocnosť a zúfalstvo. Začína to v dospievaní a trvá po celý život. Je to spôsobené ich nepochopením, prečo ľudia jeden druhému ubližujú, prečo si nevážia prírody a zbožňujú peniaze. Do tohto obrazu indigo jednoducho nezapadajú.

Pre dospelých indigo je zložité priateliť sa s niekým iným. Boja sa, že budú pokladaní za čudákov. Sami nikoho neohovárajú a nezaujímajú sa o pomery iných ľudí.

6. Zažívate neobvyklé veci

Od útleho detstva ich to ťahá k duchovnému rozvoju. Deti indigo to často ťahá do kostola alebo k modlitbe. A to aj v neveriaci rodine.

Dospelí sú otvorení duchovným otázkam aj náboženstvu, avšak náboženské dogmy neprijímajú. Dokážu vycítiť prízraky a anjelov.

V materiálnom svete indigo ľudia nenosí hodinky, majú problémy s používaním počítača a iných technológií.

11:11 je čas, na ktorý často padne pohľad človeka indigo, keď sa pozrie na hodiny.

7. Máte silnú potrebu nájsť svoj celoživotný cieľ

Pre dospelých indigo je často cieľom zmeniť svet k lepšiemu. Nie vždy sa im darí. Vo svete, ktorý si považuje usilovnej práce, politickej moci a konzumu, utrpí indigo často nezdar.

Naučiť sa načúvať vlastné intuíciu, to je prvý nevyhnutný krok pre ľudí indigo. Intuícia je privedie k ľuďom vyznávajúcim rovnaké hodnoty.

Dospelí ľudia indigo dokážu kardinálnym spôsobom zmeniť realitu. Ak sa domnievate, že ste indigo, sledujte sa aj ďalej. Poskytnite si možnosť priniesť svetu svetlo a lásku

Add Comment