Ako žaloba vznesená proti Eminemovi skončila vcelku netradičným rozsudkom v jeho prospech

Add Comment