Budú ľudia žiť večne? O nesmrteľnosť usilujeme čoraz viac ak ju však dosiahneme, môže to mať fatálne následky.

Add Comment