Cenu Oskára Čepana 2016 získala Julia Gryboś a Barbora Zentková

V sobotu 19. novembra medzinárodná porota udelila ocenenie pre vizuálnych umelcov do 40 rokov. Cenu Oskára Čepana 2016 počas slávnostného ceremoniálu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici získala umelecká dvojica Julia GrybośBarbora Zentková. Ocenené získavajú finančnú odmenu 2 600 eur, dvojmesačný rezidenčný pobyt Residency Unlimited v New Yorku a rezidenčný pobyt na Nástupišti 1 – 12 v Topoľčanoch.

Do finále 21. ročníka ocenenia boli v júli 2016 vybraní aj Daniela Krajčová, Lucia LuptákováJuraj Gábor. O laureátkach rozhodla porota v zložení Lily Hall (UK), Maxime Rossi (FR), Barnabás Bencsik (HU), Dušan Barok (NL) a Peter Tajkov (SK). Rozhodovanie poroty bolo náročné vzhľadom na vysokú mieru nasadenia všetkých umelcov, ktorí pripravili nové dielo špeciálne pre Cenu Oskára Čepana. Na práci Julie Gryboś a Barbory Zentkovej porota ocenila intermediálny prístup a kolaboratívnu prax dvojice, ktorá má poľské a slovenské korene. Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana 2016 je do 4.12. prístupná v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.

Počas ceremoniálu bola tiež udelená špeciálna cena za spoločensky angažované umenie Petrovi Kalmusovi. Cenu sa Nadácia – Centrum súčasného umenia rozhodla udeliť v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti ako ocenenie umenia, ktoré do verejnej diskusie prináša dôležité spoločenské a politické témy. Na ocenenie nebola možná verejná nominácia, o laureátovi rozhodla porota v zložení Ilona Németh, Lenka Kukurová, Lucia Gregorová Stach, Natália Tomeková (NOS-OSF) a Christian Potiron (NCSU). Na umeleckej práci Petra Kalmusa vyzdvihla najmä dlhodobé angažovanie sa vo veciach verejných a konfrontovanie slovenskej spoločnosti s odvrátenými stránkami našej histórie. Laureát získal finančnú odmenu 500 eur a možnosť realizovať výstavu v Open Gallery.

Cena Oskára Čepana je súčasťou medzinárodnej siete prestížnych ocenení Young Visual Artists Awards a na Slovensku ju organizuje Nadácia Centrum súčasného umenia. Tento ročník NCSU pripravila s podporou Fondu na podporu umenia a J&T Banky.

Juraj Gábor

juraj-gabor

Daniela Krajčová

daniela-krajcova

Lucia Luptáková

lucia-luptakova

Julia Gryboś a Barbora Zentková

julia-grybos-barbora-zentkova

oskarcepan.sk
ncsu.sk 


zdroj: Cena Oskára Čepana

doba

Add Comment