Čo môže urobiť jedna osoba za 10 rokov? Napríklad tento chlapík vysadil 152 miliónov mangrovníkových stromov

Myslíte si, že jeden človek je len kvapka v mori a sám toho veľa zmeniť nemôže? Tak sa neuveriteľne mýlite. Skvelým príkladom na vyvrátenie tohto tvrdenia je chlapík menom Haidar el Ali.

Ide o politika na dôchodku, ktorý pochádza zo Senegalu a už niekoľko rokov sa venuje vysádzaniu mangrovníkov. Robí to od roku 2009 a odvtedy došlo k jednému z najúžasnejších úspechov v histórii moderného rozsiahleho zalesňovania. Vďaka jednému jedinému chlapíkovi sa podarilo obnoviť celý senegalský mangrovníkový les. Lesy sú jedným z najodolnejších biotopov na našej planéte a zároveň jedným z najvyužívanejších. Odkedy vedecká komunita začala povzbudzovať výsadbu stromov, aby sa obnovili stratené lesné ekosystémy, niektorí veľmi odhodlaní ľudia začali konať a dosiahli pozoruhodné výsledky.

Foto od youtube

Tento 67-ročný bývalý senegalský minister ekológie bol schopný zhromaždiť miestnych občanov, aby mu pomohli vysadiť 152 miliónov mangrovníkov a spoločne sa im podarilo vytvoriť skutočne krásny pobrežný mangrovníkový les pokrývajúci stovky kilometrov štvorcových – jeden z najväčších svojho druhu na svete.

Raj pre kraby a iné zvieratá

Jean Francois Bastin a kol. odhadujú, že 1 bilión hektárov dodatočného lesného porastu na Zemi by absorbovalo 25% všetkého uhlíka, ktorý v súčasnosti znečisťuje atmosféru. Pretože mangrovníky a iné útvary pobrežnej vegetácie ukladajú obrovské množstvo uhlíka vo svojich ponorených koreňových systémoch, patria medzi najdôležitejšie ekosystémy našej planéty. Pomáhajú filtrovať odtok riečneho bahna a zároveň absorbujú nápor prílivových vĺn a tsunami. Poskytujú tiež niektoré z najcennejších biotopov pre vtáky, hmyz, bezstavovce, kôrovce, plazy, ryby a dokonca aj opice.

Vo videohovore s BBC Haidar opísal, ako bol pôvodný mangrovníkový les v južnom Senegale narušený ešte v 80. a 90. rokoch, keď národ začal stavať cesty, ktoré odkláňali alebo ukončili tok riek.V tom čase samozrejme neexistovali žiadne štúdie vplyvu na životné prostredie,” dodal. Momentálne sa však už zver vracia do tejto oblasti. “Mangrovníkový les je fantastický ekosystém, ktorý priťahuje dážď a je vedecky známe, že toto bahno zachytáva metán a že listy zachytávajú CO2. Som pripravený vysádzať každý deň, celý večer, celý svoj život,” uzavrel chlapík.

 

 

Zdroj

Príspevok Čo môže urobiť jedna osoba za 10 rokov? Napríklad tento chlapík vysadil 152 miliónov mangrovníkových stromov zobrazený najskôr Zaujímavý Svet.

Add Comment