Čo sa v skutočnosti robí s vecami, ktoré dáme na charitu?

Jar je obdobie, kedy nastáva čas na veľké upratovanie, v každom dome sa nájde celá kopa nepotrebných vecí. Nad niektorými sa netreba ani zamýšľať, odrazu ich vyhodíme do smetného koša. Ľudia, ktorí majú obchodného ducha, predajú nepotrebný odev a elektroniku cez internet.

Ale nájdu sa ja takí, ktorí svoje veci podarujú charite, pošlú ich dobrovoľníkom, alebo ich dajú do špeciálnych boxov. Obyčajne ľudia sa nezamýšľajú nad tým, čo sa ďalej deje s ich vecami. Ale v skutočnosti, osud starých vecí je veľmi rozmanitý. Všetko zavisí od organizácie, s ktorou spolupracuje ten či onen darca. Prakticky všetky veci idú na triedenie. Ak je charitatívna inštitúcia malá, tak má okolo 2 dobrovoľníkov. Vo väčšej, je to oveľa zložitejšie. Na fotografii vyššie môžete vidieť , ako pracuje robotník v americkej spoločnosti Goodwill. V rôznych organizáciach a firmách majú svoj systém triedenia odevu. Napríklad švédska firma H&M rozdeľuje všetky príspevky na štyri kategórie.

Do prvej kategórie ide odev vhodný na nosenie.  V druhej kategórii sú odevy určené na handry. Tkaniny tretej kategórie idú na spracovanie a v do štvrtej kategórie zaraďujú odev, ktorý sa na nič nehodí. Z tohto odevu potom vyrábajú energie. Second hand  – to je miesto, kde končia takmer všetky veci, nahromadené organizáciami a fondmi. Obvykle sa tieto veci predávajú veľmi lacno a zisk z predaja potom poputuje na pomoc bezdomovcom, chorým a starým ľuďom. Menšie združenia spolupracujú s domovmi dôchodcov a detskými domovmi. Samozrejme, všetko šatstvo pred predajom je riadne chemicky očistené. Často sa stáva, že sa do rúk dobrovoľníkov dostanú celkom nové, neobnosené veci.

Samozrejme, nie je na škodu spomenúť cirkevné charitatívne fondy. Tu často chodia bezdomovci, ktorí sú radi, že dostanú akýkoľvek dar. Do kostolov často ľudia nosia oblečenie po mŕtvych.

Organizácie a nadácie, ktoré „likvidujú“ darovaný odev a obuv, robia veľmi dôležitú prácu.  Vďaka nim, oblečenie dostane druhú šancu na život. V opačnom prípade by hnili na skládke.
Samozrejme, aj v týchto ušľachtilých organizáciach sa nájdu podvodníci. Ale vo väčšej časti, sa veci dostanú ľuďom v núdzi. Takže, ak sa nájdu vo vašom dome nejaké nepotrebné veci, nevyhadzujte ich do koša. Obhliadnite sa okolo seba a zistite, či sa vo vašom okolí nenachádza takáto organizácia. Tak urobíte tento svet trošku lepším.

Add Comment