Európska komisia žaluje Poľsko, Maďarsko a Česko za nedodržanie utečeneckých kvót

european parliament fotografia
Foto od rockcohen

Európska komisia má v pláne zažalovať Poľsko, Maďarsko a Českú republiku na Európskom súdnom dvore z dôvodu odmietania prijatia imigrantov hľadajúcich azyl. Tieto tri krajiny sú podľa viacerých dohôd povinné poskytnúť im pomoc a za neplnenie týchto požiadaviek môžu byť tvrdo pokutované.

EÚ v roku 2015 vymyslela plán ako odpoveď na stále pribúdajúcich utečencov. Mal pomôcť najmä Grécku a Taliansku s obrovským prílivom migrantov tak, že ich postupne budú premiestňovať ku nám. Všetko vyzeralo byť fajn, avšak Česko údajne prijalo iba 12, z celkového počtu 2000 im pridelených migrantov. Poľsko a Maďarsko zas neprijali ani jedného.

EÚ sa najprv snažila riešiť tento problém dohovorom, no spätná väzba od týchto krajín bola nepostačujúca.  V ich odpovediach taktiež neboli žiadne informácie o tom, že by sa plánu chceli pridržať. To je aj dôvod, prečo sa komisia rozhodla riešiť veci tvrdšie – predvolaním krajín na súd.

Český minister Andrej Babiš povedal BBC, že jeho krajina bude aj naďalej odporovať tomuto plánu. Tieto kvóty pridelené každému štátu vraj vybudovali v ľuďoch rôzne protimigrantské postoje a zahrali do karát pravicovým stranám. Poľský minister Konrad Szymanski taktiež potvrdil, že jeho vláda je pripravená brániť sa na súde.

ZDROJ

Príspevok Európska komisia žaluje Poľsko, Maďarsko a Česko za nedodržanie utečeneckých kvót zobrazený najskôr Zaujímavý Svet.

Add Comment