Fínsko sa stane prvou krajinou na svete, ktorá sa zbaví všetkých vyučovacích predmetov

Systém vzdelávania vo Fínsku je považovaný za jeden z najlepších na svete. V medzinárodných hodnoteniach je vždy v prvej desiatke. Úrady však nechcú zaspať na vavrínoch a rozhodli sa presadiť skutočnú revolúciu v ich vzdelávacom systéme.

Fínski úradníci chcú odstrániť vyučovacie predmety z učebných osnov. Už nebudú existovať predmety ako fyzika, matematika, literatúra, história alebo geografia. Vedúca úradu pre vzdelávanie v Helsinkách, Marjo Kyllönen, vysvetlila zmeny: “Existujú školy, ktoré učia staromódnym spôsobom, ktorý bol prospešný na začiatku 20.teho storočia – ale potreby nie sú rovnaké, a my potrebujeme niečo vhodné pre 21. storočie.”

Namiesto jednotlivých predmetov budú študenti študovať udalosti a javy v interdisciplinárnej podobe. Napríklad druhá svetová vojna bude skúmaná z hľadiska histórie, geografie a matematiky. A absolvovaním kurzu “Práca v kaviarni,” študenti získajú celý súbor vedomostí o anglickom jazyku, ekonómii a komunikačných zručnostiach.

img: via blogs.worldbank.org

Tento systém bude zavedený pre študentov vyšších ročníkov, vo veku od 16 rokov. Hlavnou myšlienkou je, že študenti by si mali sami pre seba vybrať akú tému alebo fenomén chcú študovať, s ohľadom na svoje ambície do budúcnosti a ich schopnosti. Týmto spôsobom žiadny žiak nebude musieť prejsť celým predmetom fyziky alebo chémie, mysliac si po celý ten čas “Načo mi to bude?”.

Tradičný formát komunikácie učiteľ-žiak sa tiež zmení. Študenti už nebudú sedieť za školskými lavicami a úzkostlivo čakať na vyzvanie, aby odpovedali na otázku. Namiesto toho budú pracovať spoločne v malých skupinách a diskutovať o problémoch.

Školská reforma bude vyžadovať značnú dávku spolupráce medzi učiteľmi rôznych predmetov. Približne 70% učiteľov v Helsinkách už vykonali prípravné práce v súlade s novým systémom pre prezentáciu informácií a dočkajú sa aj zvýšenia platu.

Tieto zmeny by mali byť dokončené v roku 2020.

.src

Vaše komentáre sú vítané

Add Comment