Geto pre bielych. Ako vyzerá Juhoafrická republika po 20 rokoch po páde apartheidu? S bielymi ľuďmi sa tam nemaznajú

Počas apartheidu čierni obyvatelia Juhoafrickej republiky boli zbavení takmer všetkých práv. Čierni Juhoafričania žili v rezerváciách a nemali žiadnu lekársku starostlivosť, nehovoriac o vzdelaní a práci.

V roku 1994 s príchodom Nelsona Mandelu bola politika apartheidu zrušená. Obyvatelia Juhoafrickej republiky získali rovnaké práva bez ohľadu na farbu pleti.

Dnes mnohí černosi žijú v prestížnych rezidenciách, majú zaistený život, riadia drahé autá. Ale v rovnakej dobe niektorí predstavitelia europoidnej rasy klesli na dno a sú nútení žiť v gete pre bielych…

Fotograf Jacques Nell navštívil jednu z nelegálnych osád pre bielych bezdomovcov a nakrútil o tom film.

Toto geto sa nachádza v blízkosti mesta Mansivill západne od Johanesburgu. Mesto ironicky dostalo svoj názov podľa sanitárneho inšpektora Jamesa Mansiho. Dnes obyvatelia tábora žijú v hrozných nehygienických podmienkach. Nie je tu tečúca voda, elektrina a terén je pravidelne vystavený vážnym záplavám.

V prívesoch a schátraných búdach žije asi 300 osadníkov, z ktorých štvrtina sú deti. Rodiny žijú v chudobe, ich mesačný prijem nepresahuje 700 randov (asi 50 $).

Pre obyvateľov tábora zmeniť svoj život k lepšiemu je takmer nemožné. V nemocniciach im odmietajú poskytnúť lekársku starostlivosť, a ak sa niekto uchádza o zamestnanie a zamestnávateľ sa dozvie, kde býva, jeho žiadosť je okamžite zamietnutá.

Obyvatelia bieleho geta sú potomkami holandských kolonistov – búrov. Napriek tomu, že slovo „bur“ v holandčine znamená „farmár“, dnešní obyvatelia geta pochádzajú z veľkých miest.

Takýchto nelegálnych osád po celej krajine je asi 80. Žije tu asi 42000 bielych obyvateľov, čo predstavuje asi 0,9 % predstaviteľov europoidnej rasy v Juhoafrickej republike.

Treba poznamenať, že väčšina černochov v krajine nežije lepšie. Z celkového počtu 43 miliónov etnických Afričanov viac ako 60 % žije pod hranicou chudoby. Je to smutné, že rovnoprávnosť sa netýka zlepšenia života chudobných, ale bohatých.

Povedzte o tomto smutnom mieste svojim priateľom, nech aj oni vedia, že v 21. storočí existujú ešte geta.

zdroj: Daily Mail

Add Comment