Globálne otepľovanie spôsobuje, že púšť Sahara neustále rastie

Globálne otepľovanie spôsobuje rast púšte Sahara. Vedci zistili, že najväčšia púšť na svete sa za posledných 100 rokov rozšírila o viac ako desať percent. Štúdia naznačuje, že aj zvyšok svetových púští by sa mohol rozširovať, pretože zmena klímy naďalej ohrieva našu planétu.

“Naše výsledky sú špecifické pre Saharu, ale pravdepodobne budú mať dôsledky aj na ostatné púšte po svete,” povedal Sumant Nigam, profesor atmosférickej a oceánskej vedy na University of Maryland.

sahara fotografia
Foto od Fran García

Výskumníci analyzovali sezónne údaje o zrážkach v celej Afrike od roku 1920 do roku 2013. Tím zistil, že oblasti okolo Sahary, ktoré kedysi netvorili púšť, môžu byť už teraz takto klasifikované. Púšte sú definované ako miesta s veľmi nízkymi priemernými dažďami, zvyčajne iba 100 mm zrážok alebo menej. No mnohé oblasti okolo Sahary teraz ešte klesnú pod tento objem.

Štúdia ukázala, že v letných mesiacoch došlo k najvýraznejšiemu rozšíreniu Sahary. V týchto mesiacoch vyústilo do takmer 16 percentného nárastu priemernej plochy púšte v priebehu posledných 93 rokov.

Výskumníci tvrdia, že dôvodom rozšírenia Sahary je kombinácia faktorov ovplyvnených ľudskou činnosťou a prirodzených zmien. Južný okraj Sahary hraničí s regiónom Sahel, ktorý je polosuchou prechodovou zónou a leží južne od Sahary.

Sahara sa rozširuje v podobe ústupu Sahelu, ktorý narušuje krehké ekosystémy trávnatých oblastí a ľudské spoločnosti. Jazero Chad nachádzajúce v strede tejto prechodovej zóny sa používa na posúdenie meniacich sa podmienok v Saheli. “Ide o veľmi viditeľnú stopu znížených zrážok nielen lokálne, ale aj v celom regióne. Je to integrátor poklesu prílivov vody do rozsiahlej Chadskej kotliny. ”

sahel sahara fotografia
Foto od ammar01uk

Výskumníci pri využité štatistických metód zistili priame ľudské vplyvy. Tieto prirodzené klimatické cykly predstavovali približne dve tretiny celkovej pozorovanej expanzie Sahary. Zvyšnú tretinu možno pripísať klimatickým zmenám.

Táto štúdia ukazuje, že meniace sa počasie tiež znižuje množstvo úrodnej pôdy, kde sa pestujú plodiny. To by mohlo mať ničivé vplyvy na miestne aj globálne spoločenstvá.

“Trendy v Afrike, keď sa neustále zvyšujú teploty v lete a je málo dažďa, sú spojené s faktormi, ktoré zahŕňajú zvyšovanie emisií skleníkových plynov a aerosólov v atmosfére,” povedal Ming Cai, programový riaditeľ Divízie atmosférických vied National Science Foundation, ktorý financoval výskum.

“Tieto trendy majú tiež zničujúci vplyv na život afrických ľudí, ktorí sú závislí od ekonomík založených na poľnohospodárstve.”

Zdroj: dailymail

Príspevok Globálne otepľovanie spôsobuje, že púšť Sahara neustále rastie zobrazený najskôr Zaujímavý Svet.

Add Comment