Google bude musieť vyplatiť 3 miliardy eur používateľom iPhone-ov

google fotografia
Autor: Photo-Mix – https://pixabay.com/en/users/Photo-Mix-1546875/

Google bude pravdepodobne musieť zaplatiť vyše 5 miliónom používateľom iPhone-ov odškodné, pretože Google obvinili z predaju ich súkromných údajov bez ich vedomia.

Nová kampaň s menom GoogleYouOweUs  (vo voľnom preklade: Google, dlžíš nám peniaze) začala konať v boji proti tomuto internetovému obrovi, ktorý nezákonne zbiera a posúva ďalej histórie prehliadania používateľov mobilu iPhone. Navyše to všetko bez ich vedomia.

Medzi júnom 2011 a februárom 2012, Google pomocou základného prehliadača iPhone telefónov – Safari, zbieral súkromne informácie miliónom Britom. Obídením základných bezpečnostných nastavení, “oklamali“ telefóny aby vysielali všetky osobné údaje aj do prehliadaču. Google si ich následne zberal.

Zasiahnutých bolo okolo 5,4 milióna iPhone používateľov. Každému jednému dlží spoločnosť Google stovky eur. Ak by tento súdny proces Apple prehral, jednalo by sa o najväčšiu pokutu za nesprávne zaobchádzanie s užívateľskými údajmi. 500€ ako úhrada pre každého poškodeného, by Google pri celkovom počte 5,4 milióna poškodených vyšlo na 3 miliardy eur.

ZDROJ

Príspevok Google bude musieť vyplatiť 3 miliardy eur používateľom iPhone-ov zobrazený najskôr Zaujímavý Svet.

Add Comment