Holandsko má tak málo väzňov, že zatvárajú väznice alebo ich prepožičiavajú na iné účely

Holandsko je skvelé v tom, že vykazuje takmer neustály pokles kriminality a došlo to až dokonca do takého bodu, že niektoré väznice zívajú prázdnotou, preto ich zatvárajú alebo prepožičiavajú na iné účely. Len v roku 2018 boli zatvorené až 4 väznice a niektoré z nich sa zmenili na domovy pre utečencov či napríklad na hotel. Krajina je však známa aj tým, že sa o svojich väzňov, aj keď je ich málo, veľmi dobre stará.

Holanďania sú toho názoru, že aj s väzňami je potrebné zaobchádzať ako s ľuďmi a potom aj oni sa budú správať ako ľudské bytosti. Holandský justičný systém ponúka špeciálnu rehabilitáciu ľuďom s duševnými chorobami a tým aj efektívne znižuje populáciu väzňov. Ich systém je založený skôr na prevencii a porozumení ako na treste. Ľudia páchajúci trestné činy často čelia iba pokutám a sú nútení navštevovať psychologické rehabilitačné programy.

Časy strávené vo väzení skrátili zločincom po tom, ako sa ukázalo, že dlhé tresty odňatia slobody sú neúčinné. Dokonca ľuďom, ktorí sa už dostanú do väzenia, sú im nariadené terapeutické hodiny, aby sa po odpykaní trestu mohli čo najskôr vrátiť do bežného života. Chcú tak chrániť verejnosť, ale aj samotných zločincov. Aj štúdie ukázali, že tieto programy sú úspešné a vykazujú skutočne žiadané výsledky.

Nové domovy pre utečencov

Mnohé z holandských väzníc boli nakoniec opustené, pretože tam nemali koho väzniť. Niektoré z nich boli dokonca prenajaté inými krajinami, ktoré zas nemali kde väzňov vo svojej krajine dávať, pretože tam zas majú opačný extrém. Mali však aj ďalšia využitie, niektoré väznice dokonca zmenili na luxusné hotely či bolo v nich zriadené utečenecké bývanie. Momentálne plánujú zmeniť jednu z najslávnejších holandských väzníc s názvom Koepelgevangenis, na univerzitu.

 

 

Zdroj

Foto: Brightside

Príspevok Holandsko má tak málo väzňov, že zatvárajú väznice alebo ich prepožičiavajú na iné účely zobrazený najskôr Zaujímavý Svet.

Add Comment