Ilustrácie v tejto kúzelnej knižke, sa vďaka čiernej mriežke hýbu

Video o tejto neobyčajnej knižke sme pre pár dňami zdieľali aj na našej Facebook stránke. Keďže bolo obľúbené, rozhodli sme sa o nej zistiť čosi viac. Vento je nápaditá knižka, ktorej autormi sú Virgilio Villoresi a Virginia Mori. Pri jej tvorbe sa nechali inšpirovať technikou, ktorá vychádza zo začiatkov pôvodných filmov.

Aj keď ilustrácie v knižke sú statické a teda nehybné, vďaka jednoduchej čiernej mriežke sa dokážu hýbať a tak sa menia na akúsi animáciu. Vento je prvou zo série interaktívnych animovaných kníh, ktoré dávajú čitateľovi možnosť zúčastňovať sa deja. Každý obrázok odhaľuje svoj vlastný príbeh. Pozrite sa, ako knižka funguje v praxi:

ezgif.com-resize

ezgif.com-video-to-gif

withstandfilm.com/books

autor: the_on

Add Comment