„Inteligencia nie sú len vedomosti.“ Akademik Lichačev jednoducho o zložitých veciach

Ľudia si často mýlia intelekt s inteligenciou. V skutočnosti sú to úplne odlišné pojmy. Inteligencia je oveľa širší pojem než intelekt. Vysoké IQ vôbec nemá vplyv na schopnosť vcítiť sa , alebo, napríklad citlivosť k ostatným.

Úryvok z „Listu o dobrom a krásnom“ akademika Lichačeva vysvetľuje v jednotlivých odsekoch, kto je to inteligent. Nie každý človek s vysokými intelektuálnymi schopnosťami sa môže pýšiť týmto titulom.

„Mnohí ľudia si myslia, že inteligentný človek je ten, kto veľa čítal, získal dobré vzdelanie (dokonca humanitárne), veľa cestoval a ovláda niekoľko cudzích jazykov.

Môžu mať toto všetko a sú neinteligentní, ale sú takí, ktorí neovládajú nič z toho a sú vysoko inteligentní.

Inteligencia nie je len poznanie, ale aj schopnosť porozumieť iným. To sa prejavuje v tisíckach drobností: schopnosť úctivo argumentovať, správať sa skromne pri stole, schopnosť viditeľne – neviditeľne pomáhať druhým, chrániť životné prostredie, neznečisťovať.

Na ruskom Severe som sa stretol s roľníkmi, ktorí boli naozaj veľmi inteligentní. Vo svojich domoch udržiavali čistotu, boli schopní oceniť dobrú pieseň, žili riadnym životom, boli pohostinní a priateľskí, vedeli sa vcítiť do pocitov radostí i starostí druhých.

Inteligencia – to je schopnosť chápať, vnímať, mať tolerantný postoj k svetu a ľudom.“

Ako môžete vidieť, byť inteligentným človekom, je skutočný výkon. A kto je podľa vás inteligent? Podeľte sa s nami o svoj názor v našich komentároch.

Add Comment