Kampaň o ženách, ktorých mená sa v školách neučíme

Mária Terézia a Timrava. Na tieto dve mená si spomenuli deti pri nakrúcaní spotu do Vzdelávacej kampane PRVÁ, keď odpovedali na otázku „O akých významných ľuďoch sa učíte v škole?“ Vymenovali množstvo mužov, medzi nimi odzneli mená Štefánika, Štúra, Urbana, Tajovského, Svätopluka či Alexandra Veľkého. „Nemyslím si, že sa o toľkých ženách učíme. V školách určite nie,“ vysvetlil prekvapujúcu nerovnováhu jeden zo študentov.

Na situáciu sa usiluje reagovať dokumentárny cyklus PRVÁ o desiatich ženách, ktoré sa v našej nedávnej histórii ako prvé presadili v rôznych oblastiach života. „Tieto ženy by nemali zmiznúť zo spoločenskej pamäte, stále však o nich vieme príliš málo, mnoho ľudí ich nepozná, v škole sa o nich deti neučia. Aj preto chceme myšlienku predstaviť hrdinky prostredníctvom filmov podporiť vzdelávacou kampaňou a jej sprievodnými aktivitami. Súčasťou vzdelávacej kampane, okrem komunikácie v mienkotvorných médiách a na sociálnych sieťach, bude aj séria pilotných diskusií na vybraných školách,“ hovorí Barbara Janišová Feglová, producentka dokumentárneho cyklu a iniciátorka kampane.

Projekt reaguje na nedostatok informácií vo vzdelávacom procese o prínose žien a ponúka nové možnosti na atraktívnu prezentáciu tejto témy. Nejde len o objavovanie zabudnutých hrdiniek. Cieľom je vzbudiť záujem mladých ľudí o významné ženské osobnosti našej histórie ako aj o problematiku rodovej rovnosti. Okrem informovania o významných ženách má kampaň ambíciu prispieť k diskusii o tom, prečo ženy boli a sú z dejín vylučované a aký má tento fakt dopad na naše vnímanie okolitého sveta. Aj toto sú otázky, o ktorých sa bude v rámci pripravovaných diskusií na školách diskutovať.

Vzdelávacia kampaň PRVÁ:

A že je o čom diskutovať, svedčia aj reakcie mladých ľudí. „Prekvapilo ma, že sme na Slovensku mali človeka, ktorý bol schopný takéhoto niečoho,“ vyjadril sa po zhliadnutí dokumentu o prvej slovenskej špiónke Trixi Čelkovej jeden zo študentov. A ďalšia študentka upozornila: „Ak by sme mali takéto ženské vzory, tak by nás to viac inšpirovalo, aby sme v niečom podobnom pokračovali.“

Odborníčka na rodovú rovnosť Adriana Mesochoritisová z OZ Možnosť voľby, ktorá odborne pripravuje diskusie, vysvetľuje: „Nedostatok pozitívnych ženských vzorov napríklad negatívne ovplyvňuje sebavedomie dievčat a žien a ich sebahodnotenie. Môže to ovplyvňovať výber ich štúdia, môže to mať dopad na ich pracovnú kariéru a vlastne na celý ich život. Keď ste dievča, váš život bude asi vyzerať inak, ak máte k dispozícii vzory ako je prezidentka, premiérka, pilotka alebo vedkyňa či IT odborníčka, ako keď ste nikdy nepočuli o ženách v týchto povolaniach alebo všeobecne o ženách ako historických vzoroch. Nemôžeme sa už tváriť, že to tak nie je a že sa nič nedeje, ak sa deti učia prevažne iba o mužoch. Rovnako to ovplyvňuje chlapcov a mužov – môžu nadobúdať dojem, že ženy sú nepodstatné, že nič nedokázali – a odtiaľ je už len krok k tomu, aby považovali ženy za menejcenné a pohŕdali nimi. Vo výsledku to vedie k prehlbovaniu rodovej nerovnosti.“

Po pilotnej debate so študentami, ktorá prebehla v rámci Filmového kabinetu na Medzinárodnom festivale filmových klubov Febiofest, kde mali premiéru dokumenty o astronómke Ľudmile Pajdušákovej a prekladateľke Zore Jesenskej, sa ďalšie premietania a diskusie uskutočnia na školách v Bratislave, Hlohovci, Prešove, Spišskej Novej Vsi, Turčianskych Tepliciach a ďalších mestách. Spätná väzba z diskusií bude spracovaná do systému odporúčaní, ktoré pomôžu pedagogičkám a pedagógom otvárať tému rodovej rovnosti v spojitosti s portrétmi významných žien.

Na realizácii kampane spolupracujú občianske združenia CHARACTER – Film Development Association a Možnosť voľby. Projekt Vzdelávacia kampaň PRVÁ je podporený prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ je vzbudiť záujem študentov a študentiek, pedagogických profesií o významné ženské osobnosti slovenskej histórie, ktoré popri mužských postavách stále zostávajú v tieni.

Trailer k cyklu Prvá o prvej slovenskej pilotke Ľudmile Šapošnikovovej:

facebook.com/cyklusPrva

zdroj: Mário Gešvantner

Add Comment