Když.. projekt slovenskej umelkyne tematizuje krízu solidarity

Čím je pre nás solidarita v dobe ohrozenia? Slovenská umelkyňa Ilona Németh na túto otázku odpovedá parafrázou známeho výroku nemeckého teológa, pastora a jedného z nevýraznejších protestantských odporcov nacizmu, Martina Niemöllera. Jeho výpoveď o ničivých dôsledkoch ľahostajnosti, ktorá sa nakoniec obracia proti tým, ktorí nečinne prehliadali bezprávie, vznikla v reakcii na udalosti predchádzajúce druhej svetovej vojny.

Ilona Németh tento viac než polstoročia starý apel prispôsobuje dnešnému prostrediu a aktualizuje ho tak, aby pomenovala súčasnú atmosféru spoločenskej rezignácie.

“V deväťdesiatych rokoch sme o Strednej Európe tvrdili, že je otvorená a kultúrne a národnostne rozmanitá. Teraz v dobe krízy sa uzatvárame do seba a snažíme sa byť tak sebeckí, ako len môžeme. V krajinách Vyšehradskej štvorky silí populistická a autokratická politika,” komentuje umelkyňa v tlačovej správe výstavu pražskej galérie Artwall, ktorá diela vystavuje pod holým nebol, priamo na mestskej stene.

„Vo chvíli, keď mlčíme tvárou v tvár utrpeniu druhých, by sme si mali uvedomiť, že spoločne nesieme zodpovednosť za to, co se deje okolo nás a že i nás ovplyvňuje naša vlastná nečinnosť,“ konštatuje kurátorka Zuzana Štefková.

artwallgallery.cz
ilonanemeth.sk

zdroj: Artwall, autor: nikto

Add Comment