Leonardo da Vinci si uvedomoval absurditu Biblie na základe svojej znalosti geológie

Wikimedia Commons

Leonardo da Vinci rozumel geológii veľmi dobre. Až tak dobre, že našiel fyzické dôkazy spochybňujúce biblické tvrdenia. Jeho štúdie o skalách, fosíliách a erózii rieky, ho doviedli k záveru, že svet je oveľa starší, ako sa uvádza kniha Genezis. Da Vinci svojho času tiež tvrdil, že morské fosílie sú výsledkom poklesu hladiny morí, a nie Veľkej povodne.

Zdroj

     

Add Comment