Letecké spoločnosti chcú zaviesť spoplatnenie letenky podľa vášho osobného statusu

Letecké spoločnosti chcú zaviesť spoplatnenie miest v lietadle podľa toho, kto je ako bohatý. To znamená, že bohatí ľudia s oblekmi by zaplatili za miesto viac, ako ľudia, ktorí sú chudobnejší a nemajú veľa peňazí. Pre dopravcov je čoraz väčším lákadlom dynamická tvorba ceny – alebo diskrimináciou v cestovnom lístku. Online technológie ako napríklad cookies alebo zákaznícke účty zhromažďujú informácie o potenciálnych cestujúcich, od platov až po vek. A podľa toho potom ponúknu osobnú cenu za sedadlo.

airlines fotografia
Foto od Alan Light

Letecké spoločnosti už rozdeľujú náklady na cestu podľa špičkových sezón, dní v týždni a denného času, ale stanovovanie ceny podľa osobného profilu sa už takisto pomaly blíži.

Podľa riaditeľa spoločnosti PROS, Johna McBride – poskytovateľa softvéru, ktorý spolupracuje s leteckými spoločnosťami vrátane Lufthansy, Emirates a Southwest, viacero operátorov zaviedlo dynamické stanovenie cien pri niektorých lístkoch. “Rok 2018 bude fenomenálnym rokom z hľadiska trakcie,” povedal Travel Weekly. “Na základe našich nevyriešených projektov sa niekoľko veľkých dopravcov pohybuje smerom k dynamickému určovaniu cien.”

airlines emirates fotografia
Foto od Alessandro Ambrosetti

V súčasnosti sú letecké spoločnosti obmedzené počtom cestovných tried, ktoré boli zavedené po deregulácii leteckého priemyslu ešte v sedemdesiatych rokoch. Hoci sú schopné meniť ceny cestovného, stále sa riadia skôr kolektívnymi, než individuálnymi cenami.

Čo je to dynamické stanovenie cien?

“Zavedenie dynamického cenového systému umožní leteckej spoločnosti prijať základnú tarifu, ktorá už bola vypočítaná na základe cestovných charakteristík a širokej segmentácie a ďalej upraví cestovné po vyhodnotení podrobností o cestujúcich a súčasných trhových podmienkach,” vysvetlila spoločnosť pre tvorbu cien Airline Tariff Publishing Company (ATPCO).

Zákazníci, ktorí využívajú letecké spoločností a sú prihlásení do členských systémov, môžu dostať “balík” napríklad prednostného stravovania, batožiny a jedál už vopred pripravený.

Ale je to legálne?

Existujú samozrejme komplikácie, pretože personalizácia cestovného zvyšuje perspektívu diskriminácie.

Úrad spravodlivého obchodovania (OFT) sa už predtým zaoberal tým, ako sa osobné údaje používajú na informovanie o cenách. Zistili, že spoločnosti – nie nevyhnutne letecké spoločnosti – rozhodovali o cenách na základe “zhromaždených informácií o zákazníkoch”, ale nie vždy najlepšie. Tiež uviedla, že má obavy, že náklady na zavedenie takejto technológie by spôsobili “tlak na zvyšovanie cien”.

OFT tiež citovala možné porušenia zákonov o rovnosti, ktoré zakazujú diskrimináciu vo vzťahu k špecifickým charakteristikám vrátane veku, zdravotného postihnutia, pohlavia, rodinného stavu, rasy, náboženstva alebo tehotenstva. Zákon o rovnosti z roku 2010 je zakotvený v Komisii pre rovnosť a ľudské práva. Takáto diskriminácia je však netestovaná.

“Ak sa cestujúci domnieva, že tento cenový model je nejakým spôsobom diskriminačný alebo je v rozpore s právom EÚ, musel by ho napadnúť na súde,” uviedol Richard Taylor z úradu civilného letectva, ktorý riadi letecké spoločnosti Spojeného Kráľovstva.

Richard povedal, že CAA bude vyžadovať, aby každý dynamický cenový proces bol “taký transparentný ako konvenčný predaj lístkov”.

“Cestujúci musia byť plne informovaní o tom, čo dostávajú za svoje peniaze,” dodal. “Letecké spoločnosti musia podľa zákona vždy zobrazovať ceny, ktoré zahŕňajú všetky povinné dane, poplatky, takže cestujúci budú poznať celkovú cenu letu. ”

Čo by to znamenalo pre zákazníkov?

Personalizácia môže vyzerať ako výhoda, ale motiváciou leteckých spoločností je maximalizovať príjmy. Odhad o tom, ako získať to najlepšie cestovné je dnes dosť ťažké, keďže dopravcovia cenovo odlišujú svoje trasy a miesta na základe množstva premenných.

Zdroj: telegraph

 

Príspevok Letecké spoločnosti chcú zaviesť spoplatnenie letenky podľa vášho osobného statusu zobrazený najskôr Zaujímavý Svet.

Add Comment