Logická reakcia britského veliteľa na zvyk „sati“ umlčala všetkých zúčastnených

Veliteľ britskej armády  Sir Charles James Napier počas britskej kolonizácie Indie bol vyzvaný aby sa zúčastnil tradičného  hinduistického rituálu sati .

NapierWikimedia

Sati alebo suttee je zvyk praktikovaný v Indií, ktorý káže po smrti muža rozložiť oheň, ktorý spáli jeho telo na popol. V tomto ohni má však podľa zvyku nájsť svoju smrť aj manželka pozostalého a teda akonáhle zomrel muž mala ho nasledovať jeho vdova, či už s tým súhlasila alebo nie.

satiWikimedia

Napier s týmto rituálom nesúhlasil avšak všetci zúčastnení trvali na tom aby sa zvyky národov rešpektovali ak chcú spolupracovať.  Považoval tento zvyk nielen za barbarský ale vedel aj to, že tí, ktorí na tejto zvyklosti trvajú sú aj tí, ktorí z neho majú materiálny úžitok kedže po smrti páru si nárokovali ich majetok kňazi.

Napier sa následne zapísal do histórie týmto citátom:

V poriadku, pálenie pozostalých manželiek je vašim zvykom. náš národ ma však tiež určitý zvyk. keď muž podpáli ženu zaživa máme zvyk ich obesiť a skonfiškovať celý ich majetok. moji tesári teda postavia šibenice, kde zavesíme všetkých zúčastnených po tom, čo upália ženy. Dodržujme  teda tradície národov.

zdroj

   

Add Comment