Ľudia nie sú čiernobieli. Fotografka to dokazuje v ľudskom Pantone projekte

Rasa, etnicita alebo farebný odtieň pokožky.. celkom prirodzené veci, s ktorými sa ľudia po tisícoch rokov nedokázali dostatočne vysporiadať. Mnohí z nás bohužiaľ aj v dnešnom modernom, inteligentnom a zdanlivo uvedomelom svete vnímajú svet iba čiernobielo. Brazílska fotografka Angélica Dass sa rozhodla vytvoriť zaujímavý projekt, v ktorom tieto bariéry otvorene búra. Projekt sa volá Humanae.

Snaží sa vytvoriť portréty ľudí v každom možnom odtieni pleti. Vzniká tak akási ľudská odnož známych farebných paliet Pantone. Z obrázkov je jasné, že diverzita a odlišnosť ľudí nie je taká jednoznačná, ako by sa mohlo zdať. Rozdeľovať ľudí na bielych, hnedých, čiernych, červených a žltých je skrátka príliš krátkozraké a obmedzené. Angélica dodnes navštívila 19 rôznych miest a vytvorila viac ako 200 portrétov.

angelicadass.com

autor: svätozár

doba

Add Comment