Miesto bývania na internáte si radšej sám postavil malý domček

Add Comment