Moderné ženy nepotrebujú vzťahy! Čo na to psychológovia?

Súčasná spoločnosť sa ešte úplne nezbavila stereotypov, ktoré kladú dôraz na patriarchálne názory. Z nich vyplýva, že hlavným cieľom žien je manželstvo, rodinu potrebujú viac ako muži a preto sa aktívne angažujú v budovaní domácej pohody. Všetko pre to, aby zástupcovia silnejšieho pohlavia s radosťou zostávali v rodinnom hniezde.

нужно ли замужество

Psychológovia veria, že dnešná žena je iná. A tvrdenie, že žena je pripravená urobiť čokoľvek len kvôli rodinným väzbám, je relikviou minulosti.

Čo očakáva súčasná žena od manželstva? A čaká vôbec na to? Zvyšujúci sa počet krásnych a inteligentných dievčat je proti manželstvu v jeho zastaranej forme.

  1. Žena sa chce realizovať

To je normálne. Potrebuje ho tak isto ako aj všetci muži. Pred 100 rokmi spoločnosť nedovoľovala, aby sa žena rozvíjala v oblastiach, ktoré zodpovedali jej záujmom, zručnostiam a talentu. Ženy museli si zakladať rodiny, kde nakoniec ostali samé s deťmi doma a ich sny boli zapadnuté prachom.

Svet sa mení. Dnešná žena už nesúhlasí s tým, že zmení svoj obvyklý spôsob života, postaví sa medzi štyri steny a celý svoj život prežije tak, ako nechce. Živým príkladom sú aj známi ľudia: herečky, speváci, tanečníci. A po narodení dieťaťa sa aj naďalej snažia produkovať piesne, inscenácie či vytvárajú majstrovské diela v kinematografii.

нужно ли сохранять брак без любви

  1. Žena chce deti

Existujú ženy, ktoré snívajú o tom, že sa stanú matkami. Materstvo je krásne ak ho viete prijať s radosťou a vďačnosťou.

Predtým, keď žena porodila jedno dieťa, veľmi často sa stávalo, že sa stala matkou dvoch. Druhým bol jej manžel.

V chápaní moderných žien predstavuje manželstvo spoluprácu. A ak si toho druhá polovička nie je vedomá, žena sa odmieta starať o všetkých ostatných, aj napriek tomu, že majú spoločne dieťa.

нужно ли заключать брак

  1. Žena potrebuje peniaze

V minulosti sa ženy vydávali, pretože ich to finančne zabezpečilo – manžel zarábal a ona sa cítila byť chránená a súčasne závislá.

Dnes ženy za svoju inteligenciu a kariérny rast dostávajú slušné peniaze, takže otázka financií prestáva byť jedným z hlavných dôvodov vstupu do manželského zväzku.

нужно ли сохранять брак

  1. Žena chce lásku

Nepochybne, každá žena potrebuje cítiť lásku, nehu a starostlivosť. Tak ako aj muž, aj ona chce byť milovaná a potrebná. Dnes už nezatvára oči pred neverou a sebakritickým pohľadom na samú seba. Predtým sa snažili udržiavať manželstvo a nerozvádzať sa – považovalo sa to za múdre rozhodnutie. Dnes je táto múdrosť upriamuje skôr na naše šťastie a nemá to nič spoločné so sebapoškodzovaním a hromadením hnevu voči opačnému pohlaviu.

Žena chce lásku, no už nepovažuje za potrebné mať po boku muža len preto, aby spoločnosť verila, že majú šťastné a bezproblémové manželstvo. Rodové stereotypy už patria do minulosti.

нужно ли замужество

Súhlasíte s tvrdeniami psychológov? Ako si myslíte, že sa tvoria hodnoty moderných žien? Podeľte sa o váš názor v komentároch!

zdroj:takprosto.cc

Add Comment