Morská víla pláva v oceáne starých plastových fliaš

Fotograf Benjamin Von Wong je expert na premenu svojej kreativity v projekty, ktoré majú veľký význam. Dalo by sa povedať, že v jeho prípade sa stretáva umelec s aktivistom v jednom tele. Pozrite sa na jeho projekt Mermaids Hate Plastic – Morské víly neznášajú plast. Ako je už z názvu jasné, zameriava sa na globálny problém znečistenia plastovým odpadom. Výsledkom je morská víla, ktorá pláva v oceáne starých umelohmotných fliaš.

More syntetických materiálov pozostáva z presne 10 tisíc fliaš. A ako istotne tušíte, bol to symbolický zámer. Fotograf totiž vypočítal, že ak jeden človek použije 167 plastových fliaš ročne, vo veku 60 rokov ich bude práve desaťtisíc. Jediný človek! Plasty však neznečisťujú iba oceány, ale kontaminujú aj zdroje pitnej vody. Treba k tomu dodať niečo viac?

Tento príspevok sa pôvodne objavil na stránkach My Modern Met.

facebook.com/thevonwong
instagram.com/vonwong
vonwong.com

autor: nula

doba

Add Comment