Najnovšia štúdia zistila, že každý človek (aj Afričania) má trochu z neandertálskej DNA

Najnovšia štúdia zistila, že každý z nás má trochu neandertálskej DNA, a to údajne aj Afričania, o ktorých sa doteraz predpokladalo, že nemajú žiadne spojenie s našimi už vyhynutými ľudskými predchodcami.

neanderthal fotografia
Foto od suchosch

Dôkaz, ktorý tvrdenie najnovšej štúdie potvrdzuje, sa prvýkrát objavil už v roku 2010, keď sa sekvenoval prvý génom pochádzajúci z kostí hominimov z doby kamennej. Tí obývali Európu pred približne 40 000 rokmi. Vedci už dávnejšie zistili, že súčasní Európania, Aziati a Američania zdedili asi 2% génov od neandertálcov, pričom naši predkovia sa evidentne spojili so svojimi bratrancami až potom, ako sa presťahovali z Afriky. Z tohto tvrdenia zároveň vyplýva, že Afričanov do “potomkov” neandertálcov nezaradili, čo však mení najnovšie zistenie.

Vedci z Princetonskej univerzity tvrdia, že aj Afričania majú neandertálsku DNA a že raná história človeka bola oveľa zložitejšia ako si mnohí myslia.Je to vôbec prvýkrát, čo sme mohli zistiť skutočný signál toho, že neandertálsky pôvod možno nájsť aj v Afričanoch,” povedal Lu Chen, výskumný pracovník zúčastnený na projekte. Profesor Joshua Akey, ktorý viedol štúdiu povedal, že tieto ich zistenia spochybňujú široko zastávanú teóriu, ktorá hovorí o ľudskej migrácii z Afriky, zjednodušene povedané – že moderní ľudia pochádzajú z Afriky a do sveta sa začali rozchádzať pred 60 000 až 80 000 rokmi. “Naše zistenia ukazujú, že došlo k zmiešaniu génov moderných ľudí s neandertálskymi, čo dnes vidieť v genómoch žijúcich jednotlivcov,” povedal profesor.

DNA fotografia
Foto od lisichik

Zároveň uviedol, že moderní ľudia opustili Afriku pred 200 000 rokmi, pričom táto skupina Európanov sa neskôr presťahovala späť do Afriky. Tím tiež zistil, že predchádzajúce odhady naznačujúce fakt, že východoázijci mohli mať približne o 20% viac neandertálskeho pôvodu v porovnaní s Európanmi, nie sú pravdivé. Ľudia na rôznych kontinentoch mali podľa nich veľmi podobný neandertálsky pôvod. Fernando Racimo, odborný asistent na univerzite v Kodani uviedol, že nová štúdia bola významná a zaujímavá.Táto nová metóda umožňuje nájsť neandertálsky pôvod v súbore genómov bez toho, aby sa musel spoliehať na panel, o ktorom sa predpokladá, že nie je zmiešaný. Autori preto teraz môžu použiť svoju metódu na hľadanie neandertálskeho pôvodu aj u Afričanov.

 

 

Zdroj

Príspevok Najnovšia štúdia zistila, že každý človek (aj Afričania) má trochu z neandertálskej DNA zobrazený najskôr Zaujímavý Svet.

Add Comment