Národy sa dohodli na zákaze rybolovu v Severnom ľadovom oceáne po dobu 16 rokov

Add Comment