Niektoré dotyky nikdy nezmiznú: silná kampaň proti zneužívaniu detí

Nemecká mimovládna organizácia, ktorá sa volá Innocence in Danger (v preklade: Nevinnosť v nebezpečenstve), si kladie za svoje poslanie skoncovať so zneužívaním detí. Ťažký, ale veľmi významný cieľ. Aj preto spojili svoje sily s reklamnou agentúrou Publicis Pixelpark a vytvorili neprehliadnuteľnú kampaň. Jej slogan znie: “Niektoré dotyky nikdy nezmiznú.”

Osvetová kampaň bojuje proti všetkým druhom násilia a sexuálneho zneužívania, páchaného voči deťom. Na fotografiách vidíme deti. Na ich telách sú očividne viditeľné odtlačky dospeláckych rúk. Dôraz je kladený nielen na vzdelávanie rodičov, ale aj samotných detí a zástupcov vládnych úradov. Spoločnosť sa totiž zväčša tvári, akoby medzi nami takýto problém vôbec neexistoval.

Nesmierne nepríjemná, ale veľmi dôležitá téma.

Tento príspevok sme objavili na stránkach demilked. Ak vás zaujal, inšpiroval alebo pobavil, môžete ho poslať ďalej.. nájsť, zdieľať a inšpirovať.

publicispixelpark.de
innocenceendanger.org

autor: nula

Add Comment