Odpozorujte evolúciu na vlastnom tele

Ak chcete nájsť dôkaz evolúcie, pozrite sa na svoje vlastné telo.

Či už je to naša kostrč, divná husia koža, alebo podivné šľachy na vnútornom zápästí,… ľudské telo je pokryté časťami , ktoré neslúžia žiadnemu účelu, už nie.

Sťahovanieimg: exchangewire.com

Napriek tomu tu stále sú, zostali ako genetický pozostatok z našej evolučnej minulosti. To isté platí aj pre mnoho iných živočíchov. Teda pre ríšu zvierat, ktorá sa tiež postupne vyvíjala.

Video zobrazuje odkiaľ zvláštne časti na našom tele pochádzajú:

.src

Vaše komentáre sú vítané

Add Comment