Odsúdenec sa učí právu, vyhrá vlastné prepustenie a teraz pracuje na súde?

Add Comment