Osoba ako vzor, masa mizne v pixeloch.. výstava Asymptote začína už v piatok

Projekt ASYMPTOTE spája minulosť so súčasnosťou do jednotnej vizuálnej podoby. Výsledné fotografie, videá i zvukové záznamy vytvárajú celok, ktorý predstavuje interpretáciu témy očami troch mladých autorov. Vernisáž sa uskutoční v piatok 11. marca o 18.00 v budove Slovenského rozhlasu, kde výstava potrvá do 31. marca 2016.

Reflexia nových i starých hodnôt

Realizáciou projektu sa autori pokúšajú priblížiť k téme socializmu a viesť dialóg s ľuďmi, ktorých sa toto obdobie našej histórie priamo dotýka. Na základe rozdielov a podobností porovnávajú zozbierané informácie s pocitmi, ktoré zažíva dnešná mladá generácia. Cieľom je teda reflektovať nielen minulosť, ale aj súčasný stav našej spoločnosti a jej hodnôt.

Ľudia v geometrickom režime

Scény sa odohrávajú v priestoroch architektonicky príznačných pre obdobie socializmu, no zobrazujú skôr fiktívnu predstavu, ktorá premieňa reálne lokality na dejiská medzi ilúziou a skutočnosťou. Architektúra svojou geometrickosťou a strohosťou symbolizuje samotný režim. Ústredným prvkom fotografií sú ľudia, ktorí vytvárajú vzory. Sú súčasťou architektúry, spoločnosti, celku. Jednotlivec tu stráca svoju individualitu pripodobnením sa a splynutím s ostatnými v uniformite, pri ktorej každý rozdiel značí chybu.

Evelyn Benüiüov† (3)

Evelyn Benüiüov† (2)

Experimentálny rozhovor s návštevníkom

Zvuk ASYMPTOTE spája digitálne a analógové spracovanie, ktoré čerpá z pôvodných rádio nahrávok. Následná zvuková manipulácia posúva zozbierané materiály do abstraktnejších foriem, ktoré experimentujú s vnímaním diváka a snažia sa ho vtiahnuť do tejto miestami absurdnej hry. Modelovým príkladom je Spartakiáda, udalosť, ktorá sa konala na území Československa od roku 1955. Išlo o hromadné gymnastické vystúpenia, ktoré používali choreografiu na zjednotenie ľudí do obrovských vzorov a štruktúr.

Video-záznam z projektu ASYMPTOTE vytvára dialóg medzi samotnými osobami a formáciami, ktoré sa následne deformujú do pixelov až kým nezaniknú v digitálnom šume. Všadeprítomné opakovanie zvuku a obrazu vzbudzuje pocit napätia a paranoje. Všetky zložky splývajú do audiovizuálneho jazyka, ktorý je pre výstavu charakteristický.

Evelyn Benüiüov† (6)

Evelyn Benüiüov† (4)

Traja autori, jedna vízia

Autori Evelyn BenčičováAdam Csoka Keller spolu umelecky tvoria už dlhý čas, počas ktorého sa často približovali k téme, ktorú prezentuje projekt ASYMPTOTE. S Francúzkou Areille Esther je to pre tento raz ich prvá väčšia spolupráca.

Natália Evelyn Benčičová sa venuje najmä digitálnej fotografii. Pochádza z Bratislavy a momentálne študuje na Universität fur Angewandte Kunst vo Viedni. Vo svojej práci sa snaží pohybovať na hranici medzi umením a komerciou, pričom kladie dôraz na vizuálnu aj konceptuálnu stránku fotografie.

Adam Csoka Keller sa narodil v Bratislave, no vyrastal v Kanade. Jeho práca spája módu, dizajn aj video, do projektov založených na medzidisciplinárnom výskume. Taktiež sa venuje štúdiu digitálnych médií a ich vplyvu na spoločnosť. V súčasnosti dokončuje magisterské štúdium v odbore vizuálna komunikácia na Central Saint Martins v Londýne.

Arielle Esther sa narodila vo Francúzku a popri speve sa zaoberá experimentálnou elektronickou hudbou. Vyštudovala zvukové inžinierstvo v Berlíne, kde sa zaoberá hudbou z organických i elektronických zdrojov. Cieľom jej práce je preniesť citovo zafarbené výrazy do zvuku a vyvolať kontrastné vnemy pre poslucháča.

Pozvánka na opening 11. marca 2016

Evelyn Benüiüov† (1)

Evelyn Benüiüov† (5)

Facebook udalosť: facebook.com/events/1059437494099865

evelynbencicova.com
vimeo.com/csokakeller
arielleesther.com

Add Comment