Porozprávajte sa s LÁSKOU: Ako vaše slová ničia váš mozog?

Slová, ktoré sa rozhodnete používať môžu doslova zmeniť váš mozog.

Doktor Andrew Newberg, neurológ z Univerzity Thomasa Jeffersona a Mark Robert Waldman, komunikačný expert, spolupracovali na knihe, “Slová môžu zmeniť váš mozog.” V nej píšu! ,,Jediné slovo má moc ovplyvňovať expresie génov, ktoré regulujú fyzický a emocionálny stres. 

Keď používate slová naplnené pozitivitou ako je “láska” a “mier”, môžete sledovať, ako sa  vaše mozgové funkcie menia zvýšením kognitívneho uvažovania a posilnením oblastí vo vašich čelných lalokoch. Používanie pozitívnych slov častejšie ako tých negatívnych, môže naštartovať motivačné centrá mozgu.

Naopak, keď používate negatívne slová, zabraňuje to tvorbe istým neuro-chemickým látkam, ktoré prispievajú k tvorbe stresu.

Takže, ak dovolíte negatívnym slovám a pojmom vniknúť do vašich myšlienok, sami si spôsobíte stres produkciou hormónov, ktoré zaplavia vaše telo. Tieto hormóny a neurotransmitery prerušia logické uvažovanie a inhibuje normálnu funkčnosť mozgu. Newberg a Waldman píšu: ,,Slová hnevu posielajú výstražné správy prostredníctvom mozgu a čiastočne vypnú logické uvažovanie, umiestnené v centrách čelných lalokov.”

pexels-photo-25866

Ukážka experta v knihe hovorí, ako pomocou “vhodných” slov, môžete doslova zmeniť vašu realitu:

,,Tým, že si na všetko držíte pozitívny a optimistický názor vo svojej mysli, aktivita čelného laloku je stimulovaná. Táto oblasť zahŕňa špecifické jazykové strediská, ktoré sa pripájajú priamo do motorickej kôry zodpovednej za vašu aktivitu. Ako ukázal náš prieskum, čím dlhšie sa sústredite na pozitívne slová, tým viac začínajú mať vplyv na ďalšie oblasti mozgu.”

,,Pozitívny pohľad na seba vás prinúti vidieť dobro v iných, zatiaľ čo negatívny obraz vás bude nútiť k podozreniu a pochybnosti.”

Štúdia vykonaná psychológmi ďalej rozpracováva účinky používania pozitívnych slov. Skupina dospelých vo veku 35-54 dostala úlohu, napísať tri pozitívne veci, ktoré ich v ten deň potešili, vrátane vysvetlenia, prečo. Nasledujúce tri mesiace ukázali, že ich šťastie aj naďalej stúpa a ich pocity depresie klesajú.

Aké slová si máte vyberať? Ak zistíte, že váš život nie je práve “najsladší”, skúste si písať denník a sledovať, ako často budete používať negatívne slová. Tak môžete dospieť až k riešeniu a nakoniec aj k lepšiemu životu.

pexels-photo

zdroj: thespiritscience.net

Add Comment