Silné obrázky z fotografickej súťaže pôrodov. Takto prichádzajú na svet deti

IAPBP je skratka pre označenie medzinárodnej asociácie profesionálnych fotografov, ktorí sa špecializujú na fotografovanie pôrodov. Asociácia vyhlásila výsledky piateho ročníka svojej foto-súťaže.

Fotografie boli vyhodnocované v troch kategóriách – pred, počas a po pôrode, takže ide o skutočne dramatické fotografie.

“Fotografovanie pôrodov je vysoko špecializovaný odbor. Vôľa nechať sa dokumentovať pri takej silnej skúsenosti, je veľmi osobné rozhodnutie. Zahŕňa proces pôrodu, prostredie, rodičov a ostatných prítomných.” vysvetľuje IAPBP.

Napriek tomu, že všetky fotografie sú skutočne nádherné, musíme vás upozorniť, že sú zároveň úprimné, surovo spracované a obsahujú nahotu. To všetko však k pôrodu jednoznačne patrí.

Vychutnajte si krásu narodenia

professional-birth-photography-competition-winners-labor-delivery-postpartum-20

img: Jennifer Martin

professional-birth-photography-competition-winners-labor-delivery-postpartum-17

img: Coastal Lifestyles Photography / Bridget Clarke

professional-birth-photography-competition-winners-labor-delivery-postpartum-4

img: Apple Blossom Families

professional-birth-photography-competition-winners-labor-delivery-postpartum-2

img: Alexandra Kayy

professional-birth-photography-competition-winners-labor-delivery-postpartum-6

img: Marijke Theon

professional-birth-photography-competition-winners-labor-delivery-postpartum-16

img: Daniela Justus / Monet Nicole

professional-birth-photography-competition-winners-labor-delivery-postpartum-9

img: Natalia Walth

professional-birth-photography-competition-winners-labor-delivery-postpartum-5

img: Birth Blessings Photography & Childbirth Services

professional-birth-photography-competition-winners-labor-delivery-postpartum-3

img: Krista Evans

professional-birth-photography-competition-winners-labor-delivery-postpartum-18

img: Line Sena

.src

Vaše komentáre sú vítané

Add Comment