Slováci vynašli neviditeľný plášť – nedokážu ho odhaliť detektory magnetického poľa

Kolektív vedcov z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied, spolu s Autonómnou univerzitou v Barcelone, pritiahli v marci 2012 pozornosť nielen vedeckého sveta, keď sa im podarilo vytvoriť tzv. plášť magnetickej neviditeľnosti.

Plášť bol prevratným objavom, pretože dokáže skryť predmety pred statickým magnetickým poľom. Výsledky výskumu zverejnil aj časopis Science. Plášť bol zostrojený zo supravodivého materiálu, ktorý schladili tekutým dusíkom a pridali vrstvu zo zliatiny železa, niklu a chrómu. Podľa vedcov, supravodivou časťou sa magnetické pole odtláča, kým feromagnetická vrstva ho zas priťahuje.

Výsledkom tohto procesu je neexistujúce magnetické pole vo vnútri plášťa bez akéhokoľvek narušenia poľa okolo neho. Predmet, ktorý sa v ňom nachádza, je teda pre detektor magnetického poľa neviditeľný. Tento výskum by mohol pomôcť v medicíne – napríklad pacientom s kardiostimulátorom alebo ľuďom, ktorí musia absolvovať magnetickú rezonanciu. Vynález je však aj zneužiteľný, magnetické predmety by sa takto dali preniesť cez letiskové detektory.

Vedci z Elektrotechnického ústavu SAV naďalej pokračujú vo výskume a pri ďalšom riešení dosiahli pokroky vo zväčšení rozmerov a rozšírení funkčnosti z jednosmerného na striedavé polia. Výsledky zaujali kolegov z NASA v Kalifornii, kde skúmajú vplyv magnetického poľa na živé organizmy.

Tieto skupiny sa dohodli na spolupráci pri zhotovovaní magnetického plášťa, do ktorého by bolo možné umiestniť laboratórne zvieratá.

Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., v roku 2012 so svojím vedeckým tímom urobil prielom vo výskume magnetickej neviditeľnosti. zdroj: archív F. Gömöryho

Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., v roku 2012 so svojím vedeckým tímom urobil prielom vo výskume magnetickej neviditeľnosti. zdroj: archív F. Gömöryho

Práca vedcov pomáha nám všetkým

Článok vyšiel s podporou národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, ktorého cieľom je dosiahnuť zlepšenie vnímania a postavenia vedy v spoločnosti prostredníctvom popularizácie vedy a techniky.

logoliÁta

Add Comment