Španielska škola zriadila špeciálnu triedu, ktorou sa snaží búrať stereotypy

Žehlenie, šitie či varenie sú činnosti, ktoré sa väčšina ľudí učí doma a zväčša prináložia ženám. No španielska škola sa rozhodla zbúrať takéto stereotypy a ponúka takto špeciálne zameranú triedu, kde všetky tieto domáce práce naučia chlapcov.

Cieľom inštitúcie je budovať hodnoty v oblasti rodovej rovnosti. Jedno z hesiel školy Montecastelo znie: “Rovnosť sa učí činmi”. S týmto zaujímavým nápadom prišla táto vzdelávacia inštitúcia nachádzajúca sa v meste Vigo ešte v roku 2018. Okrem vyššie spomínaných prác sa budú žiaci učiť aj tesárstvu, murárstvu, ale aj inštalatérske a elektrikárske práce. Tieto triedy fungujú na báze dobrovoľnosti, čiže nik tam nemusí chodiť v prípade, že nechce.

Nápad sa zrodil, keď administratívny pracovníci školy hľadali spôsoby, ako by mohli presadiť kritériá rodovej rovnosti pre svojich študentov. Hotový projekt bol následne odovzdaný rodičom a študentom, aby sa s nim oboznámili a vyjadrili svoj názor. Rodičia nemali absolútne žiadne pochybnosti o účinnosti myšlienky, zatiaľ čo študenti boli spočiatku znepokojení už len keď počuli slovo šitie či žehlenie. Avšak, akonáhle sa táto výučba začala, ich obavy sa úplne rozptýlili. Uvedomili si totiž, že ide o pomerne jednoduché aktivity, ktoré môžu plnohodnotne vykonávať muži aj ženy. Iniciátor tohto projektu povedal, že od začiatku to bolo naozaj zábavné a študenti si to užívali. Ich rodičia sú taktiež veľmi radi.

Koordinátor Gabriel Bravo vysvetlil, prečo tieto aktivity zaviedli: “Pre našich študentov je veľmi užitočné naučiť sa plniť tieto úlohy najmä kvôli ich budúcej rodine. Ak raz budú mať vlastnú, tak budú pripravení vykonávať všetky tieto domáce činnosti. Treba si uvedomiť, že staranie sa o dom nie je len záležitosťou ženy.”

Zdroj

Foto: Facebook

Príspevok Španielska škola zriadila špeciálnu triedu, ktorou sa snaží búrať stereotypy zobrazený najskôr Zaujímavý Svet.

Add Comment