Šťastie v kytici! Prečo je zvykom dávať nepárny počet kvetov a čo sa stane, ak dáte párny…

V rôznych krajinách existujú rôzne povery, ktoré sa týkajú rôznych vecí. My sa dnes zameriame na niečo tak krásne, ako je kytica plná nádherných a voňavých kvetov – presnejšie na ich počet.

количество цветов

Koľko kvetov sa môže darovať?

Niektorí ľudia sa domnievajú, že žijúcemu človeku sa daruje vždy len nepárny počet kvetov. Iní zase nepodarujú svojmu blízkemu dva, štyri či šesť kvetov, pretože veria, že kytice s párnym počtom kvetov sa nosia len na hroby mŕtvych.

количество цветов

Nepárne čísla symbolizujú život, vývoj a prosperitu. Hovorí sa, že tento názor k nám prišiel až z Japonska. Práve tam symbol čísla 4 pripomína iný symbol s pojmom vyjadrujúcim „smrť“.

Pri tvorbe kytíc existuje ešte niekoľko menej dôležitých pravidiel. Napríklad, kvety sa rozdeľujú na párne a nepárne len do čísla dvanásť. Po tucte ruží prestáva byť dôležitý počet tých ďalších.

четное количество цветов

Kytice pozostávajúce z nepárneho počtu kvetov sa interpretujú nasledovne:

  • 1 kvet je považovaný za prejav pozornosti
  • 3 kvety symbolizujú rešpekt

четное количество цветов

  • 5 kvetov prejavuje uznanie
  • 7 kvetov napovedá o hlbokej úcte
  • 9 kvetov vyjadruje pokoru a bezhraničný obdiv

количество цветов букет

  • 11 kvetín symbolizuje jedno srdce pre dvoch
  • 13 kvetov sa hodí na výročia, dôležité dátumy a jubileá ako prejav večnej lásky

четное количество цветов

Ak sa nechcete dostať do nepríjemnej situácie, zvoľte radšej väčšiu kyticu pozostávajúcu z mnohých menších kvetov (nikto ich určite nebude počítať). V extrémnych prípadoch, ak nie ste oboznámení s tradíciou krajiny v ktorej sa nachádzate, nič nepokazíte kvetmi v kvetináči. Budú vždy vítaným darom, symbolizujúcim dlhovekosť a pevnosť.

zdroj:takprosto.cc

Add Comment