Takmer 20% tínedžerov zmení v období dospievania svoju sexuálnu orientáciu aspoň raz – tvrdia vedci

Nová štúdia ukázala, že aspoň jeden z piatich dospievajúcich ľudí zažije zmeny vo svojej sexuálnej orientácii práve v tomto období, kedy prežíva aj množstvo iných zmien. Kombinovaný tím vedcov zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne, Univerzity v Chapel Hill a University Pittsburgh vykonal trojročnú štúdiu, počas ktorej prišiel na rôzne zaujímavé zistenia.

teens pair fotografia
Foto od sasint Ilustračné

744 študentov bolo v USA sledovaných počas trojročného obdobia, pričom 19% z nich zaznamenali zmenu v sexuálnej identite aspoň raz. Napríklad niektorí z tých, ktorí sa v prvom roku štúdie identifikovali ako heterosexuáli, sa v druhom roku hlásili k bisexuálom. Údaje boli zbierané medzi rokmi 2014 a 2016, pričom z celkového počtu bolo 54% dievčat a 46% chlapcov. Podľa štúdie uverejnenej v časopise Adolescence, boli medzi tínedžermi aj takí, ktorí zahlásili viac ako jednu zmenu vo svojej sexuálnej orientácii. 

PhD. J. Stewart, ktorý bol hlavným autorom príspevku, uviedol: “Táto práca zdôrazňuje plynulosť, ktorú mnohí dospievajúci zažívajú, pokiaľ ide o to, ako označujú svoju sexualitu a ku komu sa cítia sexuálne priťahovaní. Keď sme sa pozreli na mieru, do akej sa sexuálna identita, príťažlivosť a sexuálne správanie zladili, videli sme zaujímavé trendy. Je tiež zaujímavé, že medzi študentmi mužského a ženského pohlavia boli zaznamenané výrazné rozdiely, pričom 31% dievčat hlásilo zmeny, zatiaľ čo v prípade chlapcov to bolo iba 10%.

Foto od Pixabay

Stewart ďalej vysvetlil:

“Výsledky chlapcov odzrkadľovali výsledky pre dievčatá, aj keď v menšej miere. Dospievanie je čas skúmania identity a jeho aspektom je aj sexuálna orientácia. Jedným z nich je, že proces rozvoja sexuálnej identity je pre mnoho dospievajúcich celkom nuansový. Aby sme to lepšie objasnili, hovoríme o zmenách sexuálnej orientácie vyvolaných vnútornými silami. Tento výskum nenaznačuje, že zmeny môžu byť u jednotlivca a ten nepodporuje myšlienku konverznej terapie.”

Existuje dostatok dôkazov o tom, že konverzná terapia je škodlivá a neovplyvňuje sexuálnu orientáciu. Stewart prejavil záujem o ďalšie skúmanie tejto témy v budúcnosti. Chce sa zaoberať širšou škálou sociopolitických prostredí.

 

Zdroj

Príspevok Takmer 20% tínedžerov zmení v období dospievania svoju sexuálnu orientáciu aspoň raz – tvrdia vedci zobrazený najskôr Zaujímavý Svet.

Add Comment