Takto vyzerajú pokojné hranice medzi európskymi krajinami

Inšpirovaný súčasnými globálnymi konfliktami, ale najmä tlakom, ktorému sú v poslednej dobe vystavené hranice v celej Európe, vytvoril holandský fotograf Valerio Vincenzo rad zaujímavých fotografií, ktoré pomenoval Hranice mieru. Séria obrázkov skúma radikálne zmeny, ku ktorým došlo v poslednom desaťročí, po podpísaní Schengenskej dohody.

Odvtedy sú štátne hranice v Európe prakticky bezvýznamné.

Schengenský priestor je oblasť, ktorá sa skladá z 26 európskych krajín, z ktorých sa všetci dohodli zrušiť cestovné pasy a hraničné kontroly na svojich spoločných hraniciach. Vďaka tejto dohode je možné slobodne preskúmavať viac ako 16500 kilometrov hraníc. Valerio sa na to dal. Vyzbrojil sa GPS navigáciou, podrobnými mapami, fotoaparátom a vydal sa na veľký prieskum.

Svojimi fotografiami sa snaží dokumentovať mierumilovnú esenciu, ktorá spája naše krajiny a odstrániť stereotypné predstavy o tom, ako hranice medzi krajinami vyzerajú. Zároveň sa snaží vyvolať základné otázky: Čo je to vlastne hranica? Rozdeľuje nás alebo spája?

Litva / Estónsko

Francúzsko / Nemecko

Slovensko / Poľsko

Švajčiarsko / Taliansko

Nemecko / Poľsko

Rakúsko / Švajčiarsko / Nemecko

Portugalsko / Španielsko

Holandsko / Nemecko / Belgicko

Francúzsko / Švajčiarsko

Nórsko / Fínsko / Švédsko

Nemecko / Česko

Švajčiarsko / Taliansko

Nemecko / Rakúsko

Belgicko / Holandsko

Poľsko / Slovensko

Taliansko / Rakúsko

Nemecko / Dánsko

Rakúsko / Česko

valeriovincenzo.com

autor: nikto

Add Comment