Ukážte vašim deťom, že im rozumiete a začnú skôr roprávať svoje prvé vety

Pixabay

Ak predstierate, že rozumiete vášmu malému dieťaťu, začne skôr rozprávať svoje prvé slová. Štúdie ukázali, že deti, ktorých rodičia reagujú na ich „žvatlanie“ a pokusy o rozprávanie, majú lepšie jazykové zručnosti. Ak pochopia, že reč môže vyvolať reakciu, je pravdepodobnejšie, že použijú slová na vyjadrenie toho, čo chcú.

Zdroj

     

Add Comment