V Spojenom kráľovstve zakázali využívanie voľnej žijúcich živočíchov v cirkusoch

Pôsobenie cirkusov sa od budúceho roka v Spojenom kráľovstve výrazne zmení. Začne totiž platiť pre tieto zariadenia zákaz využívania voľne žijúcich zvierat vo svojich vystúpeniach. 

Minister životného prostredia, Michael Gove dnes oznámil, že nový zákon zabráni tomu, aby zvieratá, ako sú napr. soby, zebry či ťavy, boli súčasťou vystúpení. V minulom roku pôsobilo v anglických cirkusoch 19 voľne žijúcich zvierat. Týmto zákonom chcú orgány chrániť chápanie voľne žijúcich zvierat. Michael sa k tomu vyjadril takto: “Cirkusy nie sú v 21. storočí vhodným miestom pre voľne žijúce zvieratá a som rád, že tento právny predpis túto prax nadobro ukončí. Toto oznámenie je jedno z ďalších opatrení, ktoré sme prijali pre posilnenie našej pozície svetového lídra v oblasti ochrany zvierat.”

camel in circuses fotografia
Foto od dirkjanranzijn

Medzi ďalšie opatrenia patrí napr. zákaz predaja slonoviny. Prirodzene, mnohé charitatívne organizácie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat veľmi radi privítali túto správu, aj spolu s Dr. Chrisom Draperom, vedúcim oddelenia starostlivosti o zvieratá v zajatí. “Využívanie voľne žijúcich zvierat v cestovateľských cirkusoch je zastarané a nepopulárne. Táto legislatíva pridáva Anglicko do rastúceho zoznamu krajín, ktoré už toto opatrenie prijali,” povedal Dr. Chris.

elephant in circuses fotografia
Foto od A Train

“Už dlhé roky bojujeme proti tomu, aby sme nemali voľne žijúce zvieratá v cirkusoch. Majú komplexné potreby, ktoré nie je možné v cirkusovom prostredí riadne uspokojiť,” povedal David Bowles, vedúci oddelenia verejných záležitosti. Jan Creamer, prezident Medzinárodnej organizácie pre ochranu zvierat sa zas k pochvale pridal: “Sme potešení a uľavilo sa nám, že vláda Spojeného kráľovstva prináša sľúbené právne predpisy na zákaz voľne žijúcich zvierat v cirkusoch. Organizácia International Defenders International zdokumentovala utrpenie a zneužívanie v cirkusoch v Spojenom kráľovstve už pred viac ako 20 rokmi. Jej predstavitelia tvrdia, že toto dlho očakávané opatrenie zastaví utrpenie zvierat v cirkusoch.

Zdroj

Príspevok V Spojenom kráľovstve zakázali využívanie voľnej žijúcich živočíchov v cirkusoch zobrazený najskôr Zaujímavý Svet.

Add Comment