Veľké zistenie o stromoch – starý, takmer mŕtvy peň sa naštiepil koreňmi na vitálny strom a je životaschopný

Stromy sú nesmierne dôležité pre život každého z nás. Dodávajú jednu z najdôležitejších podmienok pre život – kyslík. Bez neho by sme neexistovali. Vedci ale zistili zaujímavú skutočnosť, a síce, že živé stromy dokážu svojimi koreňmi pomôcť aj starým a poškodeným stromom, ktoré sú už v podstate “mŕtve”. Na tento zaujímavý fakt prišli vedci z Austrálie. Našli starý strom, resp. zostávajúci peň, ktorý už nemal žiadne listy, no napriek tomu bol živý.

Foto od Facebook

Zistilo sa totiž, že prijíma potrebné živiny z koreňov iného stromu, ktoré sa napojili na jeho. Tento objav viedol vedcov k zisteniu, že stromy dokážu vytvoriť koreňový systém tzv. “superorganizmu” fungujúci v celej širokej oblasti. Sebastian Leuzinger, docent univerzity Auckland University of Technology, uviedol: “Môj kolega Martin Bader a ja sme narazili na tento pahorok stromu kauri. Bolo to čudné, pretože hoci peň nemal žiadne lístie, bol aj napriek tomu živý.” Vedci zmerali prietok vody v pni a okolitých stromoch a zistili, že prijíma vodu zo susedných stromov.

Následne sa prekopali až k jeho koreňom a zostali nesmierne prekvapení. Korene boli naštepené s tými susednými. Koreňové štepy sú síce bežné medzi živými stromami toho istého druhu, no vedcov zaujalo to, prečo by živý strom kauri chcel zachovať kmeň v jeho blízkosti. Je možné, že ku koreňovým štepom došlo skôr, ako jeden zo stromov stratil svoje listy a prakticky uhynul. “Toto má ďalekosiahle následky pre naše vnímanie stromov – pravdepodobne sa nejedná o stromy ako také, ale o celý les, ktorý pracuje ako superorganizmus,” povedal profesor Leuzinger.

Napríklad, počas sucha môžu byť stromy so zníženým prístupom k vode spojené s tými, ktoré majú väčší prístup k vode, čo im umožňuje zvyšovať ich šance na prežitie. Táto vzájomná prepojenosť by však tiež mohla na druhej strane znamenať aj rýchle šírenie chorôb. Tak či onak, je to nesmierne vzácne zistenie. A prináša to opäť celkom nový pohľad na stromy.

Zdroj

Príspevok Veľké zistenie o stromoch – starý, takmer mŕtvy peň sa naštiepil koreňmi na vitálny strom a je životaschopný zobrazený najskôr Zaujímavý Svet.

Add Comment