Veľkosť pľúc sa odlišuje. Ľavé su menšie ako pravé. Viete prečo?

Vimeo

Veľkosť pľúc nie je rovnaká. Ľavé pľúca sú o čosi menšie ako pravé. Tušíte prečo? Je to pretože 2/3 srdca sa nachádzajú na ľavej strane tela. Ľavé pľúca obsahujú srdcový zárez a obklopujú srdce, ktoré sa pri ňom nachádza.

Zdroj

     

Add Comment