Virtuálna mapa baťovskej architektúry v Partizánskom

Občianske združenie Fabrika umenia v nedeľu 3. apríla, teda v deň 140. výročia narodenia Tomáša Baťu, uviedla do života na svojich oficiálnych internetových stránkach zaujímavú mapu. Ide o online edukačnú mapu, ktorá má slúžiť na podporu osvety baťovskej architektúry v Partizánskom.

Web prostredníctvom mapy umožňuje objavovať stavby mesta Partizánske, ktoré majú pamiatkovú hodnotu alebo sa spájajú s významnou historickou udalosťou. Mapa sa zameriava predovšetkým na funkcionalistickú architektúru, ktorú v niekdajších Baťovanoch, dnešnom Partizánskom, vystavala firma Baťa.

Návštevník webu sa dozvie o stavbe dôležité informácie a má možnosť prezerať si historické fotografie daných objektov. Mapa bola predstavená v závere (Pamiatkového) sprevádzania, ktoré občianske združenie Fabrika umenia zorganizovalo prvýkrát práve v deň 140. výročia narodenia Tomáš Baťu. Autori plánujú v budúcnosti spustiť aj mobilnú aplikáciu, ktorá by ľuďom umožnila dozvedieť sa informácie o meste priamo v teréne.

“V našom OZ si uvedomujeme hodnoty mesta Partizánske, v ktorom pôsobíme,” prezrádza predsedníčka občianskeho združenia Katarína Janíčková. “Chceme prispievať k zvyšovaniu povedomia a akejsi hrdosti na pôvod nášho mesta, jeho urbanizmu a architektúry. Veríme, že týmto spôsobom sa nám podarí v obyvateľoch nášho mesta, ale aj v návštevníkoch a turistoch vzbudiť záujem o toto, na Slovensku jedinečné, funkcionalistické jadro mesta Partizánske. (Pamiatkové) sprevádzanie a zverejnenie edukačnej mapy je našim prvým krokom. Veríme, že v budúcnosti sa nám podarí vytvoriť súbor podobných udalostí.”

Fabrika umenia je občianske združenie pôsobiace v meste Partizánske, ktoré vzniklo v roku 2015. Jeho cieľom je vytvárať v Partizánskom nové, alternatívne miesta pre umenie a kultúru. Ukázať ľuďom, a hlavne mladým, že aj v malých mestách ako je Partizánske je dôvod na život a umenia a kultúra tu môžu prosperovať.

Online edukačnú mapu nájdete tu.

2-1943-jar-pohlad_na_zavod

3-Prve_ulice

1-Namestie

IMG_6563

IMG_0936

mapa.fabrikaumenia.sk

autor: nula

Add Comment