Vo vesmírnych mrakoch sa nachádza také množstvo alkoholu, že by sa celé ľudstvo mohlo opíjať každy deň milióny rokov

Add Comment