Životné osudy postáv slovenskej histórie sú zaujímavejšie, než by ste čakali

Vedeli ste, že?… Životné osudy postáv slovenskej histórie sú zaujímavejšie ako by ste čakali!

V škole sa Vás toho snažili naučiť určite veľa, na tieto fakty ale pravdepodobne zabudli.

Keďže o necelý mesiac si opäť pripomenieme smutné výročie úmrtia M.R. Štefánika viacero bodov sme venovali práve jemu.
1Napriek tomu, že bol vraj veľký záletník jeho najväčšou láskou M.R.Štefánika bola Talianka Giuliana Benzoni. Venoval jej snubný prsteň s perlou, ktorú sám vylovil na Tahiti. Približne v roku 1969 Giuliana tento prsteň doniesla na Slovensko a môžete ho vidieť v múzeu v Košariskách.

giuliana2-r638_res

Guiliana Benzoni

2 Aj keď bol uznávaným a váženým astronómom, Karlova Univerzita odmietla jeho žiadosť o mimoriadnu profesúru.

3 V roku 1910 podnikol cestu okolo sveta, ktorá mu trvala jeden rok.

4 Poslednýkrát bol na Slovensku v roku 1913, kedy sa zúčastnil pohrebu otca.

5 Na jeho pohrebe sa zúčastnilo okolo 300 ľudí a pochovaný je v hĺbke 8metrov. (Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, väčšinou sa pochováva do hĺbky dvoch metrov).

Mohyla_Milana_Rastislava_Stefanika

Mohyla na bradle nad Košariskami

6 Najlepší priateľom Ľudovíta Štúra bol Juraj Palkovič. Prestali sa však kamarátiť, keď Štúr získal miesto profesora na katedre reči a literatúry československej, o ktoré sa uchádzal aj Palkovič.

7 Ján Botto, najmladší štúrovský básnik, bol povolaním geodet. Jeho najlepším priateľom bol Pavol Dobšinský, ktorý s ním cestoval po celom Slovenku. Kým Botto vymeriaval, Dobšinský zbieral ľudové rozprávky.

0000177367

Pavol Dobšinský (vpravo) so svojím priateľom Jánom Bottom

8 Prvý slovenský román René mládenca príhody a skúsenosti vydal jeho autor J.I. Bajza na vlastné náklady vďaka tomu, že si vo svojom meste zriadil pálenicu, z ktorej mal veľké zisky.

9 Bajza sa týmto románom snažil aj o prvú kodifikáciu slovenského jazyka. Avšak, nevidal žiadnu jazykovú príručku, a tak sa jeho pokus neujal.

Vaše komentáre sú vítané

Add Comment